wpa17b8dd5.png
wpd46e49df.gif
wp673c86ea_0f.jpg
wp690c518d.png
wp2a610419.png
wp246b26d4.png
wp99a7d33c.png
wp5dc2843d.png
wpd3b96d6b.png
wpd009ea9b.png
Copyright 1990-2014 Rovae bedrijfsopleidingen
wp83fcd808_0f.jpg
wpe44a7833_0f.jpg
wpacf5058e_0f.jpg
wp43c09d55_0f.jpg
wp0442b418_0f.jpg
wp14781210_0f.jpg
wp2970c587_0f.jpg
wpc9158fce_0f.jpg
wpa1ee76ce.png
ISO9001
BRL9101
ECABO
wp3ca7981b.png
wpb6e82d1b_0f.jpg
wpce19a046_0f.jpg
wpf524eb06.gif
wpf524eb06.gif
wpf524eb06.gif
wpf524eb06.gif
wpae28f544_0f.jpg

Verkeersmaatregelen in het kader van de BRL9101

In deze opleiding wordt uitgelegd hoe om te gaan met de (eigen) veiligheid op de openbare weg, waarbij vastgesteld kan worden welk afzetfiguur uit de CROW-publicaties 96a (autosnelwegen) en 96b (niet-autosnelwegen) toegepast moet worden. Deze opleiding richt zich op deelnemers die zelf afzettingen plaatsen of deze afzettingen in beheer hebben.

 

Deze opleiding voldoet aan de opleidingseisen zoals opgenomen in het KOMO-procescertificaat BRL 9101. De opleidingen BRL 9101 zijn erkend door het Centraal College van Deskundige Certificering GWW onder nummer: K57438. Rovae heeft als enige aanbieder van BRL-9101-opleidingen al sinds 1995 een erkenning gekregen. De geldigheidsduur van het persoonscertificaat is 5 jaar.

 

Voor het plaatsen van permanente bebording wordt verwezen naar de opleidingen 21000 Bordenbeheer.

 

De verschillende opleidingen 35000 Verkeersmaatregelen in het kader van de BRL9101

Voor deelnemers die nog geen opleiding hebben gevolgd bieden wij de basisopleiding 35004 Basiskennis Verkeersmaatregelen i.h.k.v. de BRL9101 aan.

 

Bij maximaal 4 deelnemers kan de opleidingsduur worden teruggebracht en kan de opleiding 35013 4 in 3 Basiskennis Verkeersmaatregelen i.h.k.v. de BRL9101 gevolgd worden.

 

De basisopleiding kan ook in delen worden gevolgd. Gestart wordt met de opleiding 35012 Introductie Verkeersmaatregelen i.h.k.v. de BRL9101, waarna de deelnemer om in het bezit te komen van een volwaardig BRL9101 persoonscertificaat binnen 5 jaar de opleiding 35022 2e dag Basiskennis Verkeersmaatregelen i.h.k.v. de BRL9101 dient te volgen.

 

Deelnemers die in het verleden deel hebben genomen aan de opleiding en toe zijn aan de hercertificering, bieden wij de opleiding 35052 Hercertificering Verkeersmaatregelen i.h.k.v. de BRL9101 aan.